OM OSS

Ingemar Erlandsson

Ägare och VD

Elektro-Pär är ett företag med anor från 50-talet. Firman drevs fram till januari 1981 av grundaren Pär Carlsson som som fortfarande har sitt namn i företaget. Under många år var källarvåningen i villan på Klockarevägen lager för installations-material och dit Ödeshögsborna kom för att handla vitvaror. 1977 flyttade företaget in i nybyggda lokaler med lager och butik. Adressen är sedan dess Skolgatan1. 1981 övertogs firman av 6 anställda där nuvarande ägaren ingick. Med vissa förändringar i ägandet drev gruppen firman vidare fram till 1 juni 2003. Ingemar Erlandsson (bilden) löste då ut sina ägarkollegor och är nu ensam ägare. Under de tio år som gått har lokalerna utökats med en nybyggd lagerdel, främst för vitvaror. Företaget har nu 14 anställda varav 3 med varierande deltid.